FREE MANIFESTA: PROJECTS: POEM FOR ECHELON
POEM FOR ECHELON

JAKA ZELZNIKARYour personal communications may be being monitored. Protest!

Poem for Echelon is text / net-visual poem generator. It generate text suspicious to Echelon - global spy infrastructure. It can be experienced as art object or/and as tool for (kind of) 'virtual sit-in'. More info about the project (and Echelon) can be easily found in the project itself.

Vasa osebna komunikacija je lahko nadzorovana. Protestirajte!

Poem for Echelon je generator besedil / spletnih vizualnih pesmi. Generira besedila, ki so sumljiva Echelonu, globalni vohunski infrastrukturi. Poem for Echelon lahko izkusite kot umetniski objekt in/ali kot orodje za spletni protest. Vec informacij o delu (in Echelonu) lahko najdete v delu samem.HOW TO LOCATE

VISIT ON THE WEB

Use 5 or 6 generation of browsers to see Poem for Echelon. Send e-mails. Reload.ABOUT THE ARTIST

Jaka Zeleznikar, born in 1971 in Ljubljana, Slovenia. Net artist from 1997 on.

Frequently participate on international festivals and exhibitions of new media art. Venues of festivals/exhibitions include: Museum of Modern Art, Ljubljana, Slovenia; National Museum of Slovenia, Ljubljana, Slovenia; ZKM, Karlsruhe, Germany; Institute of Contemporary Arts (ICA) London, Great Britain. http://www.jaka.org

Jaka Zeleznikar, rojen 1971 v Ljubljani. Prvo spletno delo predstavi l. 1997.

Redno sodeluje na mednarodnih festivalih in razstavah umetnosti novih medijev. Prizorisca vkljucujejo: Moderna galerija, Ljubljana, Slovenija; Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija; ZKM, Karlsruhe, Nemcija, Institute of Contemporary Arts (ICA) London, Velika Britanija. http://www.jaka.orgARTIST'S WEBSITE

CONTACT THE ARTIST 
 
[freemanifesta] [deutsch] [artists] [projects] [categories] [images] [contact]